Wentylacja

Budynek będzie wyposażony w system wentylacji mechanicznej z wysokosprawnym wymiennikiem odzyskiem ciepła na poziomie 80%. System ten oprócz dostarczania świeżego powietrza do budynku będzie w okresie letnim nawiewał schłodzone powietrze, aby poprawić komfort pracy i nauki. Układ wentylacji mechanicznej będzie pracował w oparciu o czujniki dwutlenku węgla zamontowane w poszczególnych pomieszczeniach co pozwoli na uzyskanie właściwych strumieni powietrza dla przebywających tam osób oraz ekonomiczniejszą pracę całego układu.