Materiały wykończeniowe

Wyprawę elewacyjną stanowić będą akrylowe tynki zewnętrzne barwione w masie oraz tynki silikonowe. Cokoły zostaną wykonane z tynku żywicznego. Kolorystyka elewacji zostanie urozmaicona poprzez podziały kolorystyczne i materiałowe. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie oraz parapety zewnętrzne zostaną wykonane z blachy powlekanej. Zamontowana zostanie aluminiowa stolarka okienna i drzwiowa. Warstwę wykończeniową posadzek w pomieszczeniach klasowych będą stanowić wykładziny posadzkowe w różnych stylizacja kolorystycznych. Ściany i podłogi w pomieszczeniach sanitarnych wyłożone zostaną płytkami ceramicznymi. Sufity stanowić będą systemowe podwieszane sufity kasetonowe. Balustrady klatek schodowych i spoczników o konstrukcji stalowej z rur i prętów malowanych proszkowo, które dodatkowo zostaną wyposażone w zabezpieczenia przeciw ślizganiu się.