Osłony przeciwsłoneczne

W budynku na elewacji południowej oraz zachodniej zostaną zastosowane automatyczne refleksole okienne. Mają one za zadanie nie dopuścić do nagrzewania się pomieszczeń w okresie letnim, przez co zostanie ograniczone zużycie energii, niezbędnej do chłodzenia pomieszczeń. Refleksole będą zbudowane ze specjalnego materiału, który ograniczy nagrzewanie się pomieszczeń, a jednocześnie nie spowoduje zaciemnienia sal lekcyjnych. Refleksole będą wyposażone w czujnik nasłonecznienia oraz czujnik wiatru, dzięki czemu ich praca będzie odbywać się w sposób automatyczny.

Wentylacja

Budynek będzie wyposażony w system wentylacji mechanicznej z wysokosprawnym wymiennikiem odzyskiem ciepła na poziomie 80%. System ten oprócz dostarczania świeżego powietrza do budynku będzie w okresie letnim nawiewał schłodzone powietrze, aby poprawić komfort pracy i nauki. Układ wentylacji mechanicznej będzie pracował w oparciu o czujniki dwutlenku węgla zamontowane w poszczególnych pomieszczeniach co pozwoli na uzyskanie właściwych strumieni powietrza dla przebywających tam osób oraz ekonomiczniejszą pracę całego układu.

Oświetlenie

Na obiekcie przewidziano nowoczesne oświetlenie energooszczędne LED o średnim obciążeniu poniżej 6 W/m2, spełniające najnowsze wymagania w zakresie jakości światła sztucznego. Oświetlenie sterowane będzie min. przez czujniki ruchu oraz obecności a energia zużywana na potrzeby oświetlenia będzie rejestrowana przez dedykowane podliczniki energii elektrycznej i jednocześnie monitorowana w sposób ciągły przez instalację BMS.

Izolacja termiczna

Zastosowane zostaną najnowocześniejsze systemy ociepleń dedykowane do budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Rozwiązania detali architektonicznych pozwolą wyeliminować mostki cieplne, dzięki czemu zostanie spełniony cel jakim jest wybudowanie obiektu o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię. W budynku zostanie zastosowany bezkołkowy system ocieplenia elewacji, oparty na styropianie grafitowym. Oprócz ochrony termicznej, system ten będzie miał również za zadanie zapewnić szczelność powietrzną zewnętrznych przegród budynków. Dzięki zastosowaniu klejów dyspersyjnych na krawędziach płyt styropianowych, zostanie zapewniony efekt szczelności. Specjalnie zaprojektowana bryła budynku powoduje minimalizację występowania mostków termicznych. Odpowiedni montaż okien, drzwi, elementów na elewacji a także ocieplenie attyk oraz okapów spowoduje zapewnienie wymagań, stawianym budynkom pasywnym.

Materiały wykończeniowe

Wyprawę elewacyjną stanowić będą akrylowe tynki zewnętrzne barwione w masie oraz tynki silikonowe. Cokoły zostaną wykonane z tynku żywicznego. Kolorystyka elewacji zostanie urozmaicona poprzez podziały kolorystyczne i materiałowe. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie oraz parapety zewnętrzne zostaną wykonane z blachy powlekanej. Zamontowana zostanie aluminiowa stolarka okienna i drzwiowa. Warstwę wykończeniową posadzek w pomieszczeniach klasowych będą stanowić wykładziny posadzkowe w różnych stylizacja kolorystycznych. Ściany i podłogi w pomieszczeniach sanitarnych wyłożone zostaną płytkami ceramicznymi. Sufity stanowić będą systemowe podwieszane sufity kasetonowe. Balustrady klatek schodowych i spoczników o konstrukcji stalowej z rur i prętów malowanych proszkowo, które dodatkowo zostaną wyposażone w zabezpieczenia przeciw ślizganiu się.